Expert Links

%HEADER_APPLICATION_SUBMITTED%

%SUBHEADER_APPLICATION_SUBMITTED%

{{candidate.resume.file_name}}
%ERROR_INVALID_FORM_RESUME%
%ERROR_INVALID_FORM_FILE_SIZE%

%HEADER_PERSONAL_DETAILS%

%PLACEHOLDER_FULL_NAME%*

%ERROR_INVALID_FORM_FULL_NAME%

%PLACEHOLDER_EMAIL_ADDRESS%*

%ERROR_INVALID_FORM_EMAIL_ADDRESS%%ERROR_INVALID_FORM_EMAIL_ADDRESS%

%PLACEHOLDER_PHONE_NUMBER%

%ERROR_INVALID_FORM_PHONE_NUMBER%

%PLACEHOLDER_ADDRESS%

%ERROR_INVALID_FORM_ADDRESS%

Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych (RODO)*%LABEL_VIEW_PRIVACY_NOTICE%
%ERROR_CONSENT_REQUIRED%

Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych (RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Expert Links Sp. z o.o. w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Expert Links Sp. z o.o. również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścia oraz akceptuję Politykę Prywatności i Ochrony Danych Osobowych Expert Links Sp. z o.o. dostępną po kliknięciu na link "View Privacy Notice" zamieszczony poniżej.

%ERROR_INVALID_FORM%
{{ errorMessage }}